POSLOVANJE, PRILAGOJENO KUPCEM

Kaj kupujejo vaše stranke, kdaj se odločajo za nakup, kako plačujejo in kaj nameravajo storiti v prihodnje? Poznavanje strank je ključno za doseganje poslovnih ciljev. XCRM omogoča celovit pregled prodajno-nakupnega procesa na enem mestu, hkrati pa vam nudi vpogled v prihodnje trende vašega poslovanja. XCRM povezuje vse vaše obstoječe sisteme in baze in jim daje novo dimenzijo. Iz podatkov in analiz ustvarjamo infomacije, iz informacij gradimo dodano vrednost vašim komunikacijskim in prodajnim aktivnostim ter napovedujemo prihajajoče trende v vašem podjetju glede aktivnosti vaših strank.

preberi več

PREHITITE PRIHODNOST.
VSI PODATKI NA ENEM MESTU.

Imatev podjetju različne baze podatkov in CRM sisteme? Bi želeli, da se vam aktualnipodatki iz vseh baz prikažejo na enem mestu?

Sistem XCRM združi vse vaše podatkovne baze na enem mestu, tako da lahko v vsakem trenutku vidite popolno sliko o dejavnosti posamezne stranke ali skupine strank. Na temelju tako zbranih podatkov lahko zgradite učinkovito in merljivo komuniciranje ter prodajne aktivnosti, ki so neposredno prilagojene vašim strankam.

PREBERI VEČ

ZA PRAVE KUPCE. V PRAVEM TRENUTKU.

Strankesegmentiramo po različnih kriterijih, glede na njihove nakupne navade,obnašanje in tudi glede na njihove prihodnje aktivnosti.

Na osnovi zbranih podatkov lahko ustrezno naslavljamo stranke in sproti ugotavljamo, katera ponudba je v danem času zanje najbolj relevantna. Svojo ponudbo lahko hitro in enostavno prilagajamo vsaki stranki posebej in tako poskrbimo za učinkovito usmerjeno prodajo.

PREBERI VEČ

VEDETIVEČ. POSLOVATI BOLJE.

Analizasegmentov, analiza izgube strank, analiza prodajnega potenciala, odkrivanje vodilnih vzorcev in napovedovanjetrendov.

Oglejte si vzorce vedenja svojih kupcev. Najrazličnejše analize vam pomagajo pri poslovnih odločitvah, oblikovanju ponudbe in pospeševanju prodaje ter omogočajo večjo dobičkonosnost.

PREBERI VEČ

UČINKOVITO TRŽENJE

Učinkovitakomunikacija s strankami je ključna za doseganje prodajnih rezultatov.

XCRM omogoča enostavno načrtovanje in izvedbo različnih marketinških akcij. Svojim različnim skupinam preprosto ponudite najrelevantnejšo ponudo v najprimernejšem trenutku. Vse marketinške akcije lahko spremljate sproti in jih po potrebi prilagajate.

PREBERI VEČ

REPORTING

Aktualni podatki v vsakemtrenutku

Reporting vam nudi najrazličnejša poročila. Omogoča dostop do realnih in aktualnih podatkov ter vam nudi celovit pregled o vaših strankah. Poročila lahko preprosto urejate po različnih podatkih vse do nivoja posamezne transakcije.

PREBERI VEČ

PRIMERI

Elektro distribucija

Potem ko smo sistemsko uredili vse svoje podatke, smo lahko optimalno izboljšali nabavo in prodajo. Hkrati smo izboljšali delovne procese in komunikacijo s strankami. Rezultat ob koncu leta je naša prizadevanja le še potrdil, saj smo uspešno povečali RVC.

PREBERI VEČ
Bančništvo

Počutim se kot pilot. Imam celovito sliko in hkrati vse podrobnosti o strankah in poslovanju, tako kot ima pilot vse detajle o letalu in letu vedno na razpolago.

PREBERI VEČ
RETAIL

V našem podjetju smo zabeležili večjo učinkovitost direktnega marketinga. Investicija v marketing je postala merljiva, hkrati pa smo na trgu dosegli pomembno konkurenčno prednost.

PREBERI VEČ
Zavarovalništvo

Ne glede na to, ali sem v pisarni ali na terenu, vedno imam aktualen vpogled v poslovanje posamezne stranke. Moje delo je zato postalo učinkovitejše, hkrati pa se je povečalo število sklenjenih dobičkonosnih poslov.

PREBERI VEČ
Telekomi

Pridobil sem celovite in natančne podatke o svojih strankah. Odslej natančno vem, kdaj in kaj naj ponudim stranki, zato je zadovoljstvo obojestransko. Navdušuje me celovitost in preglednost podatkov, saj se zato lahko samozavestno pogovarjam o konkretni ponudbi.

PREBERI VEČ
reference