ELEKTRO DISTRIBUCIJA

Potem ko smo sistemsko uredili vse svoje podatke, smo lahko optimalno izboljšali nabavo in prodajo. Hkrati smo izboljšali delovne procese in komunikacijo s strankami. Rezultat ob koncu leta je naša prizadevanja le še potrdil, saj smo uspešno povečali RVC.

O STRANKI

Naročnik je bilo elektro distribucijsko podjetje, ki je sodoben in dinamičen ponudnik energije. Poslanstvo podjetja temelji na:

 • strokovnem in inovativnem pristopu k trženju,
 • osveščanju glede varčevanja z energijo ter
 • ustvarjanju zadovoljstva kupcev, lastnikov in zaposlenih.

Vizija podjetja je delovati optimalno učinkovito pri obvladovanju tveganja odkupa, trgovanja in prodaje energije. Takšna usmerjenost se izkazuje v nadpovprečnem rezultatu v panogi, obenem pa podjetje izkazuje odgovornost do okolja z nakupom električne energije iz obnovljivih virov ter z rešitvami za manjšo porabo.

PROBLEM

Prodajni oddelek, ki pripravlja ponudbe, je deloval počasi in ne fleksibilno, zatoni bilo mogoče ustrezno načrtovati nabave energije.

Ponudba je v podjetju osnova za sklenitev pogodbe in mora upoštevati hitro spremenljive cene energije in njeno porabo. Zaradi decentralizirane in ročne obdelave cen in diagramov porabe se je prodajni oddelek odzival prepočasi, kar je vplivalo na odhajanje strank h konkurenci.

Proces so dodatno oteževali nekonsistentni vhodni podatki merilnih mest, kjer je treba periodično preverjati skladnost z realno porabo, iskati morebitne anomalije pri meritvah, nadomeščati izpadle meritve ter ustrezno napovedovati prihodnjo porabo. Analitika tako ni bila zmožna predvidevati prihodnje porabe in posledično so bile oslabljene možnosti za planiranje nabave. Končni strošek nabave energije je bil zato neoptimalen in je zmanjševal dobiček podjetja. Za razvoj svojega poslovnega potenciala je podjetje potrebovalo informacijski sistem, ki bi omogočil zbiranje, povezavo, pregled in uporabo vseh podatkov iz vseh poslovnih oddelkov.

ZAKAJ XCRM

Podjetje se je odločilo za XCRM zaradi velike prilagodljivosti sistema pri integraciji različnih sistemskih modulov. XCRM lahko celostno in na enem mestu obvladuje problematiko različnih delovnih področij ter znotraj enotnega sistema združuje najrazličnejše vidike poslovanja, kot so:

 • zagotavljanje in nadzor kakovosti izvornih podatkov;
 • postavitev logičnih povezav med podatkovnimi in vsebinskimi sklopi;
 • pregled in vodenje vseh podatkov o strankah in dobaviteljih;
 • celovita podpora prodaji (od kampanje preko ponudbe do pogodbe);
 • celovita podpora nabavi in analitiki;
 • vključitev dodatnih modulov z eksternim delovanjem za podporo CRM procesov.

REŠITEV

XCRM na enem mestu zbira, očisti, oplemeniti,sortira in prezentira vse obstoječe podatke o strankah in dobaviteljih. Pregleden in celovit vpogled v sistem prodaje in nabave je tista dodana vrednost, ki uporabniku neposredno zagotavlja učinkovito poslovanje. Uporabnik lahko v sistemu XCRM analizira inpreverja rezultate na poljubnih nivojih ter sproti pregleduje natančen obračun odstopanj. Takšna rešitev uporabniku zagotavlja:

 • hitrejši izračun prodajne cene električne energije;
 • avtomatizacijo na področju veleprodaje električne energije;
 • enoten sistem za zbiranje, pregled in urejanje vseh podatkov o strankah in dobaviteljih;
 • optimizacijo nabave električne energije;
 • analitično spremljanje celotnega portfelja uporabnikov;
 • uvedbo uporabniških e-portalov za navadne in poslovne uporabnike.

REZULTAT

Reorganizacija dela, ki temelji na uvedbi novega XCRM sistema, je podjetju prinesla:

 • povečanje RVC-ja na letni ravni zaradi optimizacije nabave in prodaje;
 • zmanjšanje operativnih stroškov zaradi natančnega planiranja porabe in nakupa energije;
 • zaradi avtomatizacije delovnih procesov se je povečala intenziteta neposrednega dela s strankami;
 • oblikovanje individualno prilagojenih ponudb na osnovi podatkov o stranki in njene porabe v preteklosti ter napovedi za prihodnost;
 • zaradi hitre odzivnosti na povpraševanje sta se povečala število in aktivnost strank;
 • z analizo aktualnih podatkov o strankah so prodajni segmenti bolj homogeni, planiranje marketinških aktivnosti pa učinkovitejše, s tem se je povečala tudi stopnja ohranjanja in vrnitve strank.
 • povečano zadovoljstvo strank zaradi uvedbe uporabniških e-portalov, kjer so vsakomur dostopne vse aktualne informacije, ki omogočajo enostavno dvosmerno komunikacijo.

primeri

Elektro distribucija
PREBERI VEČ
Bančništvo
PREBERI VEČ
RETAIL
PREBERI VEČ
Zavarovalništvo
PREBERI VEČ
Telekomi
PREBERI VEČ