ZAVAROVALNIŠTVO

Ne glede na to, ali sem vpisarni ali na terenu, vedno imam aktualen vpogled v poslovanje posameznestranke. Moje delo je zato postalo učinkovitejše, hkrati pa se je povečaloštevilo sklenjenih dobičkonosnih poslov.

O STRANKI

Podjetje spada med klasične univerzalnezavarovalnice s preko 1.5 mio zavarovancev in na tržišču uživa ugled vrhunskezavarovalnice z izjemno perspektivo.

V osrčje razvojne vizije podjetjepostavlja zavarovanca in poslovno učinkovitost. Prodor na tržišče je podjetje doseglo s poenotenjem in z nadgradnjo procesov, zlasti na področju trženja, kadrov in informatizacije. Zavarovancem je s tem omogočilo večjo varnost in boljše ter konkurenčnejše storitve.

Skladno z dobrimi poslovnimi rezultati je dolgoročni cilj podjetja postati še učinkovitejša zavarovalnica in prodreti na mednarodno evropsko tržišče. Takšen cilj je mogoče doseči s pogumnim, odgovornim in inovativnim pristopom, ki v središče postavlja stranko.

PROBLEM

Podjetje pri vsakodnevnem delu upravlja veliko število podatkovnih virov, kar je onemogočalo hiter pregled podatkov o stranki in s tem učinkovito delo s strankami. V zavarovalnici so zato želeli celovit in učinkovit CRM sistem, ki bo zmožen jasno in pregledno prikazati vse podatke o zavarovancih in njihovih produktih na enem mestu. Potrebovali so sistem, ki že na prvi pogled opozori na morebitne pretekle negativne izkušnje s stranko. Stranke so želeli neposredno vključevativ različne delovne procese, vezane na trženje ali prodajo, in imeti povratne informacije o odzivu stranke na posamezne aktivnosti.

Trenutno izvajajo marketinške kampanje še ročno, zato ni mogoče slediti odzivu strank in rezultatom kampanj, ki sta ključna elementa pri ocenjevanju in vrednotenju uspeha akcij. Podjetje želi v prihodnje slediti trženjskim kampanjam in imeti avtomatiziran prenos podatkov neposredno v sistem CRM.

ZAKAJ XCRM

Podjetje je našlo ustrezen odgovor v rešitvah,ki jih nudi XCRM:

 • osnovno in podrobno pregledovanje stranke in njenih produktov na enem mestu;
 • vključevanje stranke v delovne procese neposredno iz portala stranke;
 • integracija različnih načinov opozarjanja: s signalizacijo in z opozorili na portalu uporabnika ali stranke, s pošiljanjem opozoril po emailu ali SMS-u;
 • urejanje stranke na enem mestu ter avtomatizacija prenosa podatkov o strankah v eksterne sisteme;
 • generiranje predefiniranih finančnih poročil in segmentiranih seznamov strank sistemsko iz CRM modula;
 • uporaba vseh obstoječih podatkov za targetiranje pri oblikovanju trženjskih akcij;
 • agilnost ponudnika XCRM rešitve glede na želje in potrebe podjetja.

REŠITEV

XCRM podatke zbere, očisti in logično uredi. Analiza in segmentiranje podatkov o strankah pa omogočata natančno zaznavanje vzorcev obnašanja, targetiranje ciljnih skupin in prilagoditev ponudbe makro in mikrosegmentom. Učinkovita in prilagojena komunikacija približa podjetje innjegovo ponudbo ciljnim skupinam, vpliva na zavedanje o blagovni znamki in zadovoljstvo strank. Nove možnosti za povečevanje prodaje in povezano trženje pa predvsem pomenijo povečanje prodaje.

XCRM je zasnovan kot klasični CRM sistem, ki na enem mestu:

 • povezuje mnogo podatkovnih virov in združuje vse podatke o stranki;
 • prikazuje osnovne in podrobne podatke o stranki in njenih produktih;
 • omogoča sledenje stranki skozi zgodovino poslovnega sodelovanja;
 • opozarja na obnašanje v preteklosti, ki odstopa od povprečnega;
 • omogoča urejanje podatkov o stranki in avtomatski prenos podatkov v eksterne sisteme;
 • omogoča direktno vključevanje strank in sistemskih uporabnikov v delovne procese;
 • Predicts utilization of all customer data to prepare and perform marketing actions

REZULTAT

Glavna pridobitev projekta je pregled podatkov na portalu stranke, kar neposredno vpliva na povečanje prihodkov. Ob neposrednem delu s strankami ima agent v poslovalnici ali na terenu natančne podatke, kdo in kakšen je njegov klient, pozna njegove prihodke in stroške, kar mu znatno pomaga pri sklepanju dobičkonosnih poslov.

Vpogled v strankino zgodovino omogoča bistveno lažjo in boljšo politiko popustov, s tem pa neposredno vpliva na povečanje prihodkov iz prodaje.

Vpeljava sistema XCRM v delovni proces zavarovalnice pomeni prenovo obstoječega CRM-ja. XCRM na enem mestu združuje in prikazuje podatke o strankah ter poskrbi za avtomatski prenos podatkov v zunanje sisteme, ki jih podjetje uporablja za kreiranje zavarovanj, računov itd.

Implementirani sistem hkrati omogoča enostavno izvajanje in analizo trženjskih akcij in s tem olajša, optimizira in sistematizira trženjske aktivnosti podjetja.

primeri

Elektro distribucija
PREBERI VEČ
Bančništvo
PREBERI VEČ
RETAIL
PREBERI VEČ
Zavarovalništvo
PREBERI VEČ
Telekomi
PREBERI VEČ